Het verschil tussen omzet en winst

Startende ondernemers krijgen vaak te maken met zakelijke termen waardoor ondernemen een stuk ingewikkelder lijkt dan het is. Te beginnen bij de omzet. We snappen namelijk dat u zich afvraagt wanneer u het geld dat u verdient met uw onderneming als winst kunt rekenen.
Wat is nu precies het verschil tussen omzet en winst?

De omzet
De omzet van uw bedrijf is het totale bedrag dat u heeft verdiend in een bepaalde periode (bijvoorbeeld een kalenderjaar). De omzet is de prijs van uw producten of diensten x de afzet. Met afzet bedoelen we hoe vaak u een bepaalde dienst of product verkocht heeft. De omzet van uw bedrijf kunt u dus op een vrij simpele manier berekenen door deze som te maken met uw eigen gegevens. Hiervoor is het dus wel van belang dat u een overzicht heeft van het totaal aantal verkochte producten of diensten.

De winst
Voor het berekenen van de winst heeft u de omzet van uw onderneming nodig. Daarom is het handig om eerst de omzet uit te rekenen. De winst is namelijk de omzet minus alle gemaakte bedrijfskosten. Winst is dus het bedrag dat u overhoudt aan de omzet als u alle vaste lasten en kosten hiervan afhaalt. Bedrijfskosten zijn bijvoorbeeld de huur die u betaalt voor uw kantoorpand, de bonnen voor thee en koffie voor op uw kantoor en de kosten van apparatuur. De investering in een training om u nog verder te specialiseren of de kosten van een zakelijke lunch vallen ook onder de bedrijfskosten.

Het verschil tussen omzet en winst?
Omzet is dus het geldbedrag dat u in een periode verdient. Uw winst berekent u door alle kosten die u in diezelfde periode heeft gemaakt van deze omzet af te trekken. De winst is dus niet alles dat u in een periode verdient, maar alles dat u overhoudt als u alle gemaakte kosten voor uw onderneming hiervan aftrekt. Als de kosten hoger dan de omzet zijn betekent het dat u verlies heeft geleden. Als ondernemer is dit natuurlijk geen fijn scenario en wilt u liever een hoge winst.

Share this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *