Corporate Finance

Het ondersteunen van klanten bij vraagstukken rondom de kapitaalstructuur van de organisatie. Deze dienst richt zich op fusies, overnames, kapitaalbudgettering en assetmanagement, financiële planning en de ontwikkeling van operationele modellen.

Acquisition Support

Als u een fusie, overname of verkoop van uw bedrijf overweegt, doet u dat niet zondermeer. Het is een zorgvuldig proces waarbij de dkoper ene verkoper moeten beoordelen of de langetermijnstrategieën van het bedrijf op elkaar zijn afgestemd; de bedrijfscultuur dient overeen te komen en de financiële prestaties moeten in overeenstemming zijn met de verwachtingen. De professionals van A’doyas Financial Services kunnen u tijdens dit proces bijstaan.

Herstructurering

Wanneer bedrijven in financiële moeilijkheden verkeren kunnen zij een beroep doen op deze dienst. De klant wordt ondersteunt bij het krijgen van grip op de crisis situatie. De diensten daarbij zijn insolventie management, herstructurering, en schuldenmanagement.

Valuation Services

A’doyas Financial Services biedt diensten aan voor fusies en overnames, vermogensplanning en ondersteuning bij faillietverklaring.

Financial Forecasting & Modeling

Om in control te zijn, zou elke organisatie een financieel informatiesysteem moeten opzetten om de controle te beheersen. Het is belangrijk dat budgetten worden gebaseerd op Kritische Succes Fatoren (KPI’s) die een bedrijf nastreeftof verwacht. Door een goed inancieel model te implementeren kan de impact van veranderingen in de KPI's op het resultaat van de komende jaren worden bepaald en gemonitord.